Anonim
En ny studie som presenterades vid Internationella stiftelsen mot osteoporos (IOF) sista kongressen visar att det är viktigt att fortsätta utöva en sport efter 65 år om du vill kämpa mot sarkopeni. Denna minskning av muskelmassa, försämrad, kan vara orsaken till en försämring av muskelstyrkan och fysisk prestanda. En försämring som ibland kan leda till för tidig död.Denna tvärsnittsstudie av forskare från University of Tokyo utvärderade sambandet mellan förekomsten av sarkopeni och utövandet av 1 000 deltagare inklusive 349 män och 651 kvinnor över 65 år. Efter att ha besvarat ett frågeformulär om deras fysiska aktiviteter och möjliga idrott mätte forskarna sin greppstyrka, gånghastighet, muskelmassa och skelettmassa. Denna studie visade att sarkopeni nådde 13, 8% av män och 12, 4% av kvinnorna och att det visar sig vara betydligt högre med åldern hos män som hos kvinnor. Det har också visat att det att minska vanan med fysisk aktivitet, inklusive i en avancerad ålder, avsevärt minskar risken för sarkopeni hos äldre. Att ha en fysisk aktivitet, enligt denna studie, möjliggör större gånghastighet och större greppstyrka. En liknande studie publicerades för några veckor sedan i den brittiska tidskriften sportmedicin. Hon påpekade att regelbunden fysisk aktivitet tredubbla chanserna för åldrande vid god hälsa, även om den började sent. Och att människor som har deltagit i regelbunden fysisk aktivitet under hela livet är sju gånger mer benägna att åldras väl än personer som är inaktiva. ",