Anonim
Legionärars sjukdom (eller legionellos) är en infektion som sprids genom inandning av partiklar av vatten förorenat med en bakterie, legionella pneumophila, som utvecklas i vatten vid medel temperatur (mellan 20 och 60 ° C) i synnerhet i varmvattenbehållare och luftkonditioneringssystem, badtunnor eller luftkonditioneringsapparater. Under de senaste två veckorna verkar en epidemi av Legionnaires sjukdom ha spridit sig i Bronx-distriktet i New York. Mer än 31 fall har rapporterats och två personer har redan dött, medan en tredjedel är i allvarligt tillstånd. New York Department of Health-tjänstemän testar vatten från kyltorn och andra potentiella källor i grannskapet för att bestämma källan till epidemin. Men det förbises fortfarande Legionnaire's sjukdom: symtom Det uppskattas att 8 000 till 18 000 sjukhusinfaranden av Legionnaire's sjukdom uppstår i USA varje år. Symtom på legionjärns sjukdom (liknande de som lunginflammation) förekommer vanligtvis 2 till 10 dagar efter exponering för bakterierna. De viktigaste tecknen är: andnöd, hög feber, frossa och bröstsmärta. Personer med legionellos kan också drabbas av förvirring, trötthet och muskelsmärta. I Frankrike rapporterade bedömningen av legionellosfall som registrerades 2014 av National Institute for Public Health Surveillance 1350 fall, varav 122 ledde till dödsfall av läs också: Legionellos: 1350 fall identifierade 2014 Nosokomial infektion: hur det fastnar ",